Sakkyndig Driftsleder

Tilbudsinfo- generelt

Et tilbudet baserer seg på en månlig fast pris for å stå som sakkyndig driftsleder.

Oppfølgning av interkontrollsystemet og ukes kontrollerer.

Gjennomgang / utarbeiding av prosedyrer og instrukser.

Ansvarlig for gjennomgåing av lovpålagte kurs.

Utstedelse av sikkerhetskort.

Utpekninger av leder for sikkerhet og Leder for kobling.

Annet arbeid som tilfaller rollen som sakkyndig driftsleder


Sakkyndig driftsleder (times baserte)

Montasje tjenester (times baserte)

Det benyttes matriell hentes fra leverandører i det Norske kraftmarkede.

Dersom dere ønsker andre typar/merker på materiell, tilpasses det etter deres ønsker.


Mere informasjon

Andre tjenester som også kan bestilles:

  • Installatør tjenester knyttet til høyspent og lavspent installasjon. Montasje av lavspent spenning utstyr,
    - kan utføres av eier etter nærmere avtale.
  • Utstedelse av Samsvarserøring etter arbeid
  • Utarbeiding av HMS-plan / SHA-plan.
  • Gjennomgåing av lovpålagte kurs (FSE / førstehjelpskurs),
  • Andre tekniske tjenester