Kontakt:

Fjordane Elektro
Arnestad
6823 Sandane


Tlf: 97777358


Everk

FJORDANE ELEKTRO ER EN TVERRFAGLIG LEVERANDØR TIL ENERGIBRANSJEN

Våre tjenester er rettet inn mot distribusjons- og regionalnettet.

Fjordane Elektro utfører bl.a.:

 • Bygging av 11 kV og 22 kV tremastlinjer
 • Strekking og montasje av OPGW
 • Ombygging / Nedbygging av trafoarrangement
 • Nybygging – industri/boligfelt/hyttefelt
 • Kraftlinje – nybygging/reinvestering 0,2 – 66 kV
 • Kabelanlegg – nettstasjoner 0,230 – 66kV
 • Stolpeskift
 • Gatelys anlegg
 • Vedlikeholdstjenester
 • Befaring
 • Råtekontroll
 • Assistanse i beredskapssituasjoner
 • Rengjøring og tilstandskontroll av kiosker og trafoanlegg
 • Sakkyndig driftleder tjenester

I tillegg skal Fjordane Elektro sin virksomhet omfatte konsulent

Virksomhet innenfor alle våre aktuelle fagområder